Asuma Sarutobi

Asuma Sarutobi , Direttamente dalla serie di naruto